TỔNG KẾT TÌNH HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2019

Năm 2019, một năm chứng kiến nhiều thăng trầm của ngành bất động sản. Đây là yếu tố tất yếu mà thị trường phải đón nhận. Chu kỳ tăng trưởng bất động sản đang rơi vào nửa dốc bên kia. Đa phần các thị trường lớn lâm vào cảnh đóng băng, các thị trường tỉnh […]

  • 1
  • 2