Đất Xanh Miền Đông kick off căn hộ Tecco Felice Homes

Đất Xanh Miền Đông tổ chức sự kiện giới thiệu dự án Tecco Felice Homes (Bình Dương) theo hình thức livestream để phòng chống dịch. Trong tình hình Covid-19 diễn biến khó đón; với kinh nghiệm tích lũy từ những đợt dịch trước Đất Xanh Miền Đông đã áp dụng chiến lược chủ động đối […]